Egituretako osagaiak eta

Egituretako osagaiak eta esfortzuak 
 
Aurrez ikusi duzue zer motatakoak diren egitura bateko osagaiek jasaten dituzten esfortzuak, eta konturatuko zineten egitura horietako batek ez badu jasaten behar duen esfortzua, egitura pikutara joaten dela, hautsi edo betiko deformatu egiten dela, alegia. Baina nolako esfortzuak jasateko gai dira egituretan ohikoenak diren osagaiak? Horixe aztertuko dugu jarduera honetan. 
 
• Azter ezazue egituretan agertzen diren osagai ohikoenak zer eratako esfortzuak jasateko gai diren, eta adieraz itzazue emaitzak behekoaren antzeko taula baten bidez. 
 
                      ZUTABEA      HAGA      ESKUAIRA (HIRU ALDEAK)      ARKUA 
Trakzioa 
Konpresioa 
Flexioa 
Tortsioa  
Fitxategia: