Agiri komertzialak

Gutunak eta beste zenbait agiri komertzial 
 
Planifikazioaren atal honetan hainbat jarduera egin ondoren, jabetuko zineten, agian, ez duzuela eskura zuen proiekturako behar duzuen zenbait material, eta zeuen kabuz lortzen saiatu beharko duzuela.  
 
Gerta liteke, ordea, material horiek zuen hiriko dendetan ez aurkitzea, eta ekoizten dituzten enpresara eskatu behar izatea. 
 
Eskariak egiteko, honako bide hauek erabili ohi dira nagusiki:  
• Telefonoa 
• Telekopia edo faxa 
• Posta elektronikoa 
• Gutuna (gutun bidez egindako eskaria) 
• Enpresako saltzaile batekin zuzeneko harremana. 
 
Eskariak egiteko erabiltzen diren orriak (bai gutunak, bai beste era bateko bitartekoak ere) bereziak izaten dira. 
 
Hasteko, orri horiek administrazioko agiri mota bat dira, eskakizunak egiteko betetzen direnak. Dena dela, kontuan izan era askotakoak izan daitezkeela eskaera-orriak. Gainera, enpresa arteko nahiz enpresa eta bezeroen arteko harremanetan badira beste zenbait idazki eta gutun mota ere: albaranak, fakturak, produktuen informazio-orriak... 
 
Jarduera honetan, goian aipatutako harreman komertzialetako agiriak egoera praktiko batean erabiltzen saiatuko gara, agiri mota horiek hobeki ezagutzeko asmoz. 
 
Egin itzazue hemen behean eta hurrengo orrialdean aurkezten dizkizuegun ariketak. 
 
1. ariketa 
Egizuen zuen proiektua eraikitzeko behar duzuen materialaren eskaria, hurrengo orrialdean agertzen den agiriaren antzekoa erabiliz. Saia zaitezte agiri horretako atal guztiak behar bezala betetzen. 
 
Egindako eskaria zuregana iristen denean, eskaera-orri horrekin batera beste agiri bat jasoko duzue, emate-agiria edo albarana izenekoa. 
 
Agiri hori eskaria igortzen duen enpresan betetzen dute, eta bertako biltegitik zer produktu atera dituzten azaltzen du. Bi kopia bezeroari bidaltzeko izaten dira, eta orrian ageri diren produktuak ea benetan jasotzen diren frogatzeko balio dute.  
 
Bezeroak, albareneko datuak zuzenak direla ikusten badu, sinatu eta onespena ematen dio, eta enpresari itzultzen dio kopia bat. 
2. ariketa  
Eskura ezazue aurreko ariketan aipatu berri zaizuen emate-agiri edo albarana, beha iezaiozue bertan zer datu agertzen diren, eta adieraz itzazue hurrengo orrialdeko laukian. 
 
3. ariketa  
Jarduera honen hasieran aipatu dugu, enpresek bezeroekin dituzten harremanetan, era eta mota askotako agiriak erabiltzen dituztela. Merkataritzako gutun edo agiri horien artean, informazio-orriak aipatu ditugu lehen. Agiri mota horren bidez, saltzeko zer produktu dituzten edo zer objektu tekniko eraikitzen dituzten adierazten dute enpresek, eta bakoitzari dagokion informazioa ematen dute. 
 
Pentsa ezazue zuek ere enpresa bat osatu duzuela, eta salerosketa-lanetan hasteko asmoa duzuela. Osa ezazue azken hiruhilekoan egindako objektuei buruzko (elektroimana, txirrina, errelea, igogailua, teleferikoa...) informazioa ematen duen agiri laburra, zuen bezeroei bidaltzeko.  
 
Edukiaz gain, kontuan izan agiriaren atal bakoitzak non eta nola agertu behar duen, zaindu zein eite eta itxura eman behar diozuen, eta abar. Aurrez, saia zaitezte eredu batzuk aztertzen: zuen etxera edo ikastolara etortzen direnak, administraritzako gidaliburuetan eta aldizkari espezializatuetan bila ditzakezuenak... 
 
4. ariketa  
Aurreko puntuan, informazio-orri bat osatzeko eskatu zaizue, eta honetan, gutun bat idatz dezazuela proposatzen dizuegu.  
 
Gutun hori, ordea, bezeroaren ikuspuntutik planteatuko duzue, eta produktu jakin baten prezioa eskatzeko izango da. Prezioarekin batera, ordainketa egiteko zer baldintza eskaintzen dizueten jakinaraz diezazuetela eskatuko duzue.
Fitxategia: