Antolaketaren azalpena

Eraikitze-lanak hasi aurretik, honako puntu hauek ondo zehaztea komeni zaizue: 
 
1. Alde batetik, noizko bukatu behar duzuen lana. 
Lanak amaitzeko izendatutako egunaren arabera, zeuek ikusi beharko duzue nola banatu behar dituzuen dauzkazuen orduak, eta zein den ordu horietan egin beharko duzuen proiektuaren zatia. 
 
2. Eraikitzeko erabiliko dituzuen materialak, erremintak eta beste osagaiak nola eskuratu behar dituzuen ere erabaki behar duzue (teknologia-gelan bertan zer aukera duzuen, bestelakoan nola eta nork lortuko dituzuen…).  
 
Horrez gain, taldekide bakoitzari dagozkion ardurak zein diren ere erabaki behar duzue. 
 
Laburbil ezazue gaiari buruz egindako sintesia, eta ipin itzazue, hurrengo orrialdean, aipatutako puntuei buruz hartutako erabakiak. 
 
PROIEKTUAREN TXOSTEN TEKNIKOA 
Lanaren antolaketa 
ERAIKITZEKO ORDUEN BANAKETA                                                        PROIEKTUAREN ATALA EDO ZATIA 
 
MATERIALAK ETA BESTE OSAGAIAK 
Teknologia-gelakoak                                                     Lortu behar direnak                                              Arduraduna
Fitxategia: