Eraiketaren planifikazioa

Eraikitze-lanaren planifikazioa 
 
Planifikazioa azaltzeko orrialde honetan, materialen zerrenda egiterakoan, aipatu ezazue zer arrazoirengatik aukeratu dituzuen; eraikitze-lanarren urrats nagusiei dagokien puntuan, zehaztu ezazue proiektuko atalak zer hurrenkeran eta zer epetan osatuko dituzuen; eta azkeneko puntuan, berriz, aipa ezazue zern eginkizun eta ardura nagusi bereizten dituzuen, eta taldekide bakoitzak zer egingo duen. 
 
Zuen lana nola antolatuko duzuen azaltzeko, bete ezazue hemen beheko txostena, eta laburbil eta jaso ezazue bertan gai honi dagokion planifikazioa. 
 
PROIEKTUAREN TXOSTEN TEKNIKOA 
Eraikitze-lanaren planifikazioa 
Materialen zerrenda 
 
Eraikitze-lanaren urrats nagusiak eta epeak 
 
Arduren eta lanen banaketa 
Fitxategia: