Erremintak materialak

Erremintak, materialak eta teknikak 
 
Jarduera honekin amaituko dugu proiektuari buruzko informazio-biltzea, eta proiektuaren diseinua egiteari eta eraikitzeari ekin beharko diozue.  
 
Lan horiek egiten ari zareten bitartean, materialei eta teknikei buruzko informazio ugari bil dezakezue, eta informazio hori, gainera, oso interesgarria izango zaizue gero egin beharreko beste hainbat lanetarako. 
 
Bete ezazue hor beheko taularen antzeko bat, eta bertan, ipin ezazue zer material eta erreminta erabili dituzuen, zer eraikitze-teknika eta zer zailtasun izan dituzuen eraikitze-prozesuan, azken txostenerako eta zuen lanetarako lagungarri izango baitzaizkizue. 
 
ERREMINTAK EDO MATERIALAK                                  TEKNIKAK                                  ZAILTASUNAK
Fitxategia: