Hartzaileak edo energia

Hartzaileak edo energia eraldatzaileak 
 
Zirkuitu sinple bat osatzeko, nahitaezkoa da sorgailu elektrikoa eta hari eroaleak edukitzea. Lehen, bonbilla bat ere erabili dugu gure zirkuitua osatzeko. Bonbilla hori eraldagailu edo hargailu bat da; hau da, energia elektrikoa beste energia mota batean eraldatzen duen gailua. 
 
Osa ezazu hor azpiko taula, aipatzen diren gailuek, eta zeuk aukeratutako beste batzuek, energia elektrikoa zer energia mota bihurtzen duten adieraziz.
 
GAILUA                        ERALDAKETA 
Txirrina                       Energia elektrikoa energia                       eraldatzen du 
Berogailua                   Energia elektrikoa energia                       eraldatzen du 
Motorra                       Energia elektrikoa energia                       eraldatzen du 
Bonbilla                       Energia elektrikoa energia                       eraldatzen du  
                                   Energia elektrikoa energia                       eraldatzen du  
                                   Energia elektrikoa energia                       eraldatzen du  
                                   Energia elektrikoa energia                       eraldatzen du
Fitxategia: