Zirkuitu elektrikoak eta

Zirkuitu elektrikoak eta ikurrak 
 
Iasi duzue zein diren eta zer adierazteko erabiltzen diren zirkuituetan irudikatzen diren ikurrak. Oraingo jarduera honetan, ikasi duzuena erabiltzen eta aplikatzen saiatu behar duzue. 
 
Azal ezazue nola funtzionatzen duten hemen behean aurkezten dizkizuegun zirkuituek; horretarako, ikurrak identifikatu eta bakoitzaren funtzionamendua hartu behar duzue kontuan. 
 
 
1. azalpena:  
 
 
 
2. azalpena:  
 
 
 
3. azalpena: 
 
 
 
4. azalpena: 
 
 
 
Azterketa 
1. Irudietako zirkuitu horiek zuzenak al dira, zuen ustez? 
2. Lantegira joan eta irudietako zirkuitu sinpleak eraiki ondoren, egiazta ezazue ea funtzionatzen duten eta zein eratakoak diren. Zer ondorio nabarmenduko zenituzkete? 
 
Oharra: Zirkuituak egiterakoan, kontu izan zirkuitu laburrekin. Pilaren bi borneak zuzenean –hau da, tartean inongo hargailurik gabe– elkartzen direnean gertatzen da zirkuitu laburra. Hori gertatzean, pila berotu egiten da, eta, gainera, erabat gastatzen da: energia kimikorik gabe gelditzen da oso azkar.
Fitxategia: