Planoak perspektiba

Proiektuaren planoak perspektiba linealean 
 
Perspektibari buruz ikasi duzuena kontuan izanda, gai al zarete txostenerako egin duzuen zirriborroa perspektiba linealean egiteko?  
 
Perspektiba lineala erabiliz, marraz ezazue zuen proiektua (edo zati bat) txosteneko hurrengo orrialdean, ahalik eta zehaztapen gehien jasoz. 
 
PROIEKTUAREN TXOSTEN TEKNIKOA 
Proiektuaren plano teknikoak
Fitxategia: