Planifikazioaren laburpena

Unitate didaktiko honetako azken atalean, planifikazioa izan dugu aztergai, eta ataleko jardueretan, zenbait lan eskatu dizkizuegu. Lan horien bilduma egitea proposatzen dizuegu sintesi-jarduera honetan. 
 
• Ondoren datorren txosteneko orrialdean, laburbil itzazue egindako lanak eta hartutako erabakiak. 
PROIEKTUAREN TXOSTEN TEKNIKOA 
 
Eraikitze-lanaren planifikazioa 
Materialen zerrenda 
 
Eraikitze-lanaren urrats nagusiak eta epeak 
 
Arduren eta lanen banaketa
Fitxategia: