Xaflak ebakitzeko

Xaflak ebakitzeko erremintak 
 
Latorriak eta beste metal-xafla meheak ebakitzeko, zizailak, iturginen guraizeak… eta antzeko erremintak erabiltzen dira.  
 
Eskuzko zizailez gain, badira beste batzuk ere, lanerako mahaian finkaturik jartzen direnak. Mahaian bertan ezarritako zizaila mota horri palankaduna edo bankukoa esaten zaio. 
 
• Saia zaitezte goian aipatutako xaflak ebakitzeko erreminta horiei buruz ahalik eta informazio gehien biltzen. Ondoren, marraz itzazue hemen beheko karratuan xaflak ebakitzeko ezagutzen dituzuen erreminta guztien irudiak.
Fitxategia: