Erramintak eta tresnak

Kontuan har ezazue aurreko jardueran aipatu ditugun fabrikazio-teknikak erabiltzeko tresnez eta erremintez ari garela, ez beste ezertaz. 
 
• Jo ezazue informazio-iturrietara, unitate didaktikoan zer tresna eta erreminta erabiliko ditugun aztertzeko. Hurrengo orrialdean, taula batean, erreminta batzuen izenak, irudiak eta bakoitzaren berezitasunak dituzue. Lot itzazue izenak eta taulako informazioa. 
 
ERREMINTAK ETA TRESNAK. ZERRENDA: gramila, zerra, karraska, eskofina (zurerako karraska), granetea, konpas puntaduna. 
 
TAULA: ERREMINTAK ETA TRESNAK. 
 
                             IRUDIA                                                    FUNTZIOAK 
 
Gramila                                                                   Landu behar diren piezetan marrak  egiteko tresna.
 
Zerra                                                          Pieza handi batetik abiatuta, azken neurrietara gerturatzeko tresna.
 
Karraska                                                 Piezari azken akabera emateko.  Baita pieza leuntzeko ere.
 
Eskofina (zurerako karraska) da.             Zurezko piezak higatzeko eta leuntzeko erabiltzen da
 
Granetea                                                   Egin behar dugun piezaren erpinak eta garapena markatzeko.
 
Konpasa puntaduna                                Arkuak eta zirkunferentzia osoak egiteko erabiltzen den tresna
 
• Osa itzazue honako pieza hauek, irakasleak emandako materialaz (zura edo) baliaturik. Ez ahaztu ikasi dituzuen fabrikazio-teknikak erabiltzea dela jarduera honen helburu nagusia.
Fitxategia: