Zehar edukia

8. Curriculumean jaso beharreko zeharkako edukiak 
 
Zeharkako edukiek eskolako maila guztiak beren eraginpean hartu behar badituzte ere, arlo ezberdinetako edukietan sartzean zentzuz jokatu behar da eta modu bat baino gehiagotan jokatu; betiere, jakinik erronkarik handiena ez dela eduki horiek ikasgelako materialetan esplizituki sartzea, eskolaren antolaketan eta giro egokian baizik. 
 
Teknologia arloak aukera handia ematen du zehar lerroak lantzeko eta jorratzeko, ondorengo taulan azaltzen dugun moduan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honetaz gain, esan beharra dago kontuan hartu dugula, halaber, Teknologia arloak ondorengo ikasketak eta irtenbide profesionaletarako argibideak jasotzeko oso aukera egokiak eskaintzen dituela.