UU DDen edukiak

5. DBHko 1. mailako edukiak eta unitate didaktikoen diseinua: 
 
5.1. Edukien antolamendua eta banaketa, kontzeptuzko edukiak, prozedurazkoak eta jarrerazkoak bereizita 
 
  • Edukien tipologia kontuan harturik, maila bakoitzari dagokion banaketa taula orokorra ikusteko sakatu hemen: 
DBHko 1. mailako edukiak 
DBHko 2.  mailako edukiak 
  • DBHko lehen ziklorako erabilitako eduki multzo orokorrak (irakurketa bertikala)
5.2 Unitate Didaktikoaren diseinua 
 
  • Unitatean helburu didaktikoa ordenaturik agertzen da. 
  • Helburu didaktiko bakoitzeko jarduera tipologia (Ostadar Proiektuan finkatutakoa) osoa agertzen da. 
  • Beharrezkotzat jo den kasuetan, eta unitatearen barruan informazio jarduera bezala agertzeko gehiegizkoa zela ikusi dugunean, unitatearen ondoren informazio eranskin bat dator, jarduera guztiak osatzeko adina informazio duena. 
  • Unitate didaktiko guztien edukiak garatzeko proposatzen ditugun jarduerak antolatzeko “Proiektuen metodoa” deitzen dugunaren eskema bera (lehen era grafikoan adierazitakoa) hartu da ardatz eta oinarri.
 
5.3 Unitate Didaktikoen edukiak 
 
  • Unitatez unitate lantzen diren edukiak (irakurketa horizontala)