Printzipio teorikoak

2 Edukiaren justifikazio teorikoa eta printzipio metodologiko didaktikoa  
 
2.1DBHko Ostadar Proiektuaren markoa 
 
Elkarlanean eta Ikastolen Elkartea argitaletxeen artean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako sortu eta kaleratu duten Ostadar Proiektuaren ezaugarri eta filosofia oinarrizkoa jasotzen duen Teknologia arloko materiala da hemen aurkezten den ondorengo hau. Etapa honetarako, marko orokor gisa, Ostadar Proiektuaren ezaugarri garrantzitsuenak honako hauek dira: 
 
 • Ostadar Proiektuaren ezaugarri orokorrak
  • Proiektu globalaren kontzepzioa 
  • Bereziki DBHrako egina 
  • Euskal Herrian bertan sortua 
  • Partaidetza askotarikoa 
  • Lehen Hezkuntzaren materialaren jarraipena 
  • Materiala eta prestakuntza elkar lotuak 
 • Ezaugarri teknikoak, arlo guztietarako
  • Etapa osorako gaitasunen panelaren proposamena 
  • Helburu didaktikoen formulazio zehatza eta komuna 
  • Helburuen lorpen mailak finkatuta 
  • Jarduera tipifikatuen sekuentzia adostuta 
  • Unitate didaktikoaren egitura komuna 
  • Ebaluaziorako orientabideen proposamenak 
  • Zeharkako gaien tratamendua 
 • Arloak edota jakintzagaiak
  • Gizarte Zientziak 
  • Natur Zientziak 
  • Matematika 
  • Euskara 
  • Gaztelania 
  • Teknologia (materiala luza gabe eskuragarri) 
  • Musika (materiala luza gabe eskuragarri) 
 • Euskarri didaktiko askotarikoak
  • Paperezkoak 
  • Bideoak 
  • Audioa 
  • Disko konpaktuak 
  • Ohizko softwarea 
  • Multimedia / CD-ROMa 
 
2.2Teknologia arloaren kontzeptualizazioa. 
 
Oraingo kulturan eta gizartean, bereziki euskal gizartean, jakintza zientifiko-teknikoak duen ukaezineko garrantzia hartzen da abiapuntutzat; izan ere, jakintza hori behar-beharrezkoa da etorkizunerako nahi ditugun ongizate eta aurrerapen mailak ziurtatuko dizkiguten produkzio eta zerbitzu arlo lehiakorrei eutsi nahi badiegu. 
 
Eskolako kulturak zientzi arlo garrantzitsua (tekniko-teknologikoa) garatu eta eskaini ahal izatea da gizarteak eskatzen duena; eskabide hau honela laburbil daiteke ziklo honetarako: 
 
 • Ikasleak, gizarteko errealitate teknifikatua ulertu eta hartan parte hartzeko ahalbidea emango dien kontzeptu eta prozedurazko baliabideak lortzeko bidean jarri. 
 • Haien giza heziketa eta euskal gizartean sartzea bultzatu, oso teknifikatua eta egitura eta ingurumen arazo larriekin dagoen gizartean, hain zuzen ere. Ikasleengan zientziarekiko jarrera positiboa garatu, baina era berean baita ezagutza zientifiko-teknikoak erabiltzean izan behar den zentzu kritiko eta arduratsua piztu ere. 
 
Honakoa da Teknologia arloak aztertzen duena: pertsonek euren beharrizanak asetzeko erabiltzen dituzten teknika, makina, prozesu eta harreman sozial nahiz ekonomikoak. 
 
Teknologiak arlo gisa duen garrantziaz gain, hezkuntzaren ikuspegitik badira beste arrazoi batzuk Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren barruan sartzeko. 
 
 • Lehengo eta behin, Teknologia diziplina arteko ezagutza dugu, beste arlo batzuetan ikasitakoa aplikatu ahal izateko, eta teoria eta praktika ezin hobeto aplikatzeko. 
 • Gainera, derrigorrezko etapa baten barruan sartzeak estereotipo batzuk ezaba ditzake; hala nola, eskuzko eta adimenezko lanen arteko muga, edo teknikaren esparrutik kanpo emakumea egotea.
 •  Azkenik, teknologia oso arlo egokia da sormena garatzeko eta era guztietako elkarlan motak praktikan jartzeko. 
 
 2.3Gaitasun panela. 
 Puntu honetan, esan dezagun Ostadar Proiektuan definitutako Gaitasun Panela izan dela abiapuntu nagusia (Ikus Ostadar Etapa Proiektua). 
 
 DBHko Lehen Ziklorako Teknologia arloko gaitasun panela ondorengo hau da.  
 
 TEKNOLOGIA  
 1. ZIKLOKO GAITASUNEN PANELA 
KOGNITIBOAK                 PSIKOMOT.                 GIZARTERATZ.                 KOMUNIKAZ.                 AFEKTIBOAK
BEHATU                          Eraiki                           Aniztasuna onartu           Datuak  jaso                  Nork bere  
                                                                                                                  jaso/bildu,                     gaitasunak 
                                                                                                                  Informazioa                   balioetsi
 
Aztertu                           Marraztu                     Parte hartu,                      Hiztegi egokia               Errespetatu
                                                                         elkarlanean aritu              erabili
 
Identifikatu,                   Neurtu                        Kolaboratu                        Kodetu eta                     Gozatu
ezagutu                                                                                                     deskodetu
 
Erlazionatu                     Koordinaz.                  Kritiko azaldu                   Zehaztasunez                 Jakin-mina
                                                                                                                  adierazi                          Piztu 
 
Bereizi                            Manipulatu                  Balioetsi                            Interpretatu                   Autonomia
 
Definitu                         Egin, burutu                 Errespetatu,                      Irudikatu                        Iniziatiba
                                                                          zaindu
 
Planifikatu,                                                        Konpromisoa                    Elkarrizketatu, 
antolatu                                                             hartu                                eztabaidatu 
 
Indukzioz                                                                                                   Besteen iritziak 
arrazoitu                                                                                                    errespetatuz entzun
 
Dedukzioz  
arrazoitu
 
Sailkatu
 
Erabili
 
Aplikatu
 
Ebatzi
 
Aukeratu
 
Hautatu
 
Kalkulatu
 
Konparatu
 
Asmatu,  
diseinatu
 
Kontrolatu
 
Irudimena
 
Pentsaera
kritikoa
 
Arrazoitu
 
Ondorioak
atera