Eraikuntzaren garapena

Eraiketaren garapena 
 
Proiektua gauzatzeko garaia iritsi zaizu: eraiki egin behar duzu. Zehaztuta dituzu, honenbestez, zure proiekturako planoak, eta egina duzu lanaren antolaketa. Gainera, dagoeneko, lortuko zenituen behar dituzun materialak, eta osagaiak eta eraikitzeari ekiteko prest egongo zara, beraz. 
 
Egizu proiektuko eraikuntza, eta lanak irauten duen bitartean zein ondoren, ipin itzazu, idatziz, hemen beheko puntu hauei buruzko xehetasunak.  
 
PROIEKTUAREN TXOSTEN TEKNIKOA 
Eraikuntzaren garapena 
• Antolaketa egindakoan aurrez ikusi zenari egin beharreko aldaketak. 
 
• Eraikitze-garaian sortutako arazoak (materialekin, erremintekin, erabilitako fabrikazio-teknikekin…). Arazo horiek nola gainditu diren. 
 
• Hasieran egindako diseinua aldatu bada, adierazi zein izan diren aldaketak, zer erabaki hartu diren aldaketa horiek egiteko, eta zergatik izan diren.
Fitxategia: