Prozesuaren eta

Prozesuaren eta ekoizpenaren balorazioa 
 
Proiektuaren berri emango duen eta egindako lanaren laburpena izango den txostena osatzeko, proiektuaren ebaluazioari dagokion zatia egitea besterik ez zaizu falta. Ebaluatzeak hauxe eskatzen du: zertan asmatu duzun eta zertan ez aztertzea, eta egindako lan horietatik ondorioak jasotzea. Zuen behaketan, hainbat atal begiratu behar dituzu: alde batetik, unitateko atalak egiteko nola moldatu zaren, eta, bestetik, eraiki duzun tresnak zenbateraino betetzen dituen aurrez erabakitako ezaugarri eta funtzioak. 
 
Osa ezazu ebaluazioari buruz honako puntu hauetan eskatzen dena, kasu bakoitzean zure maila 1etik 5era zintzotasunez baloratuz. 
 
PROIEKTUAREN TXOSTEN TEKNIKOA 
 
PROZESUAREN BALORAZIOA 
ARAZOAREN PLANTEAMENDUA 
• Lortu al duzu arazoa osatzen duten alderdiak identifikatzea?                                                                                                           1 2 3 4 5 
 
IKERKETA 
• Garrantzizko informazioa bilatzeko eta hautatzeko gai izan al zara?                                                                                                1 2 3 4 5 
• Nola balioesten duzu informazio liburuetan kontsultatzeko egin duzun ahalegina eta bilatu duzun laguntza?                                1 2 3 4 5 
• Nola balioesten duzu beste hainbat kontsulta-liburutatik informazioa jasotzeko egin duzun lana?                                                1 2 3 4 5 
• Nola balioesten duzu irakaslearen azalpenek eta laguntzak eskaini dizutena?                                                                                 1 2 3 4 5 
• Eta zenbait objektu teknikoren analisietatik ikasi duzuna?                                                                                                               1 2 3 4 5 
• Nola balioesten duzu operadore teknologikoak eraikitzean eta horiekin egindako esperientzietan lortu duzun informazioa?         1 2 3 4 5 
 
IRTENBIDE TEKNOLOGIKOA / DISEINUA / PLANIFIKAZIOA 
Ipin ezazu eskuineko eskala horretan (1etik 5era) nola balioesten duzun kasu  bakoitzean zuk emandako erantzunaren maila. 
• Taldean egindako lanetan zure parte-hartzea nolakoa izan den eta guztien proposamenak nola errespetatu eta balioesten dituzun.  1 2 3 4 5 
• Arazoaren konponbidea aurkeztean eta proposamen egokiena adostean.                                                                                             1 2 3 4 5 
• Planoek eskaintzen zuten behar hainbat xehetasun egiteko garaian.                                                                                                     1 2 3 4 5 
• Plano horietan aplikatu dituzun adierazpen grafikoei buruz ikasitakoa zer izan   den balioestean.                                                       1 2 3 4 5 
• Lanen eta arduren banaketa egokia izan den balioestean.                                                                                                                      1 2 3 4 5 
• Egin beharreko lanen planifikazio jarraitua egokia izan den balioestean.                                                                                              1 2 3 4 5 
• Jarritako epeak betetzean.                                                                                                                                                                      1 2 3 4 5 
• Materialak eta erremintak behar zenituztenerako eskura izan dituzuen.                                                                                                1 2 3 4 5 
 
PROIEKTUAREN TXOSTEN TEKNIKOA 
TALDEAN EGINDAKO LANAREN BALORAZIOA 
Ataltxo honetan, taldekide bakoitzaren lana baloratu behar duzu, 1etik 5era,  lehen egin duzun eran. 
1) Izena                                                                                                              Taldean egindako lanean parte-hartzea 1 2 3 4 5 
                                                                                                                                    Hartutako arduren betetze-maila 1 2 3 4 5
                                                                                                                                                              Motibazio-maila 1 2 3 4 5 
2) Izena                                                                                                              Taldean egindako lanean parte-hartzea 1 2 3 4 5
                                                                                                                                    Hartutako arduren betetze-maila 1 2 3 4 5
                                                                                                                                                              Motibazio-maila 1 2 3 4 5 
3) Izena                                                                                                              Taldean egindako lanean parte-hartzea 1 2 3 4 5
                                                                                                                                    Hartutako arduren betetze-maila 1 2 3 4 5
                                                                                                                                                              Motibazio-maila 1 2 3 4 5 
4) Izena                                                                                                              Taldean egindako lanean parte-hartzea 1 2 3 4 5
                                                                                                                                    Hartutako arduren betetze-maila 1 2 3 4 5
                                                                                                                                                              Motibazio-maila 1 2 3 4 5 
5) Izena                                                                                                              Taldean egindako lanean parte-hartzea 1 2 3 4 5
                                                                                                                                    Hartutako arduren betetze-maila 1 2 3 4 5
                                                                                                                                                              Motibazio-maila 1 2 3 4 5 
6) Izena                                                                                                              Taldean egindako lanean parte-hartzea 1 2 3 4 5
                                                                                                                                    Hartutako arduren betetze-maila 1 2 3 4 5
                                                                                                                                                              Motibazio-maila 1 2 3 4 5 
 
ERAIKUNTZA FASEA 
Egizu hemen behean adierazten dizkizugun puntuen balioespena: 
• Egindako diseinua egokia zen eta erabakita bezala muntatu da tresna.                                                                        1 2 3 4 5 
• Lanerako prozesua egitean, hurrenkera logikoa zaindu da.                                                                                           1 2 3 4 5 
• Eraikuntzak eskatzen zituen fabrikazio-teknikei jarraitu, eta espero nahi  genuena lortu da.                                      1 2 3 4 5 
• Zaindu dira segurtasun-neurriak eta bestelako arauak.                                                                                                1 2 3 4 5 
 
ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK 
 
 
PROIEKTUAREN TXOSTEN TEKNIKOA 
EKOIZPENAREN BALORAZIOA 
 
Ebaluazioaren bigarren atalari helduz, eraiki duzun tresnak aurreikusitako ezaugarriak badituen eta espero zen helburua betetzen duen aztertu behar duzu, eta adierazi azterketa horretan zertan asmatu duzun eta zertan ez, proiektuak izan behar zituen ezaugarrietatik eta baldintzetatik zein lortu dituzun eta zein ez. 
 
 Azterketa egiteko, objektuen analisirako erabili duzun eskema bera har dezakezu, eta berorren hariari jarraituz, eraiki duzun tramankuluaren ikuspegi nagusietan nolako lorpena izan duzun balioetsi. 
 
 Zure ekoizpena balioesteko, lau ataltxo aipatzen dizkizugu hemen behean, bakoitzari buruz esateko duzuna azal dezazun: 
 FUNTZIONAMENDUA 
 
 FABRIKAZIO TEKNIKAK ETA MATERIALAK 
 
 ORIGINALTASUNA 
 
 BUKAERA EDO AKABATUA 
Fitxategia: