Planifikazioaren

Planifikazioaren laburpena 
 
Unitate didaktiko honetako azken atalean, planifikazioa izan dugu aztergai, eta ataleko jardueretan, zenbait lan eskatu dizkizuegu. Lan horien bilduma egitea proposatzen dizuegu sintesi-jarduera honetan. 
 
• Ondoren, datorren txosteneko orrialdean, laburbil itzazue egindako lanak eta hartutako erabakiak. 
 
PROIEKTUAREN TXOSTEN TEKNIKOA 
 
Eraikuntza-lanaren planifikazioa 
Materialen zerrenda 
 
Eraikuntza-lanaren urrats nagusiak eta epeak  
 
Arduren eta lanen banaketa 
Fitxategia: