Talde-lanaren eta

Talde-lanaren eta arduren banaketa 
 
Jarduera honen bidez, egin behar dugun lana antolatu nahi dugu; bakoitzak zer eginkizun izango duen zehaztuko dugu, eta lan bakoitzean norberak izango dituen ardurak banatuko ditugu. 
 
• Egizue proiekturako duzuen denboraren eta egin behar dituzuen lanen banaketa. Beheko adibide hau baliagarria izan dakizueke zuen lana egiteko. 
 
SAIOA                         ZEREGINA                                                                ARDURADUNA 
Urtarrilak 10               Proiektuaren zirriborroa egin                                    Halako 
Urtarrilak 10               Proiekturako materiala hautatu                                Beste halako 
Urtarrilak 17               Txirrika eta euskarria prestatu. Ardatza jarri.           Beste halako 
…                                …                                                                             …
Fitxategia: