Etxebizitza egitura

Etxebizitzen egiturak  
 
Aurrez aztertuak ditugu hainbat egitura mota eta egiturak sendotzeko erabiltzen diren zenbait elementu. Ikus dezagun jarduera honetan nola erabili izan diren elementu eta egitura horiek. 
 
• Kultura bakoitzak, eskura zituen materialak, elementuak eta teknologia-baliabideak zirela medio, hainbat egitura mota erabili izan ditu etxebizitzak eraikitzeko. Azter itzazue egitura horiek eta konparatu. 
 
                                (I) IGLUA            (II) TIPIA                     (III)                     (IV) ISBA                     (V)  
                                                                                       OIHANEKO                                           EGUNGO 
                                                                                        TXABOLA                                              ETXEA
 
Egituran
erabilitako  
materiala 
 
Material nagusia 
 
Forma/itxura 
 
Tamaina
(handia/txikia) 
 
Iraunkortasuna 
 
Material hori  
erabiltzearen
arrazoia 
 
Forma hori  
edukitzearen
arrazoia 
 
Abantailak 
 
Eragozpenak
Fitxategia: