Lehen zikloa

Bigarren Hizkuntzaren etapa honetan, hasieran arazoa planteatzetik lana burutzera joko da arin, antolaketa lana pausoka gidatuz. Fase honetan, arazoari irtenbidea eman ondoren, baliabide, material, tresna, hartutako denbora, jarraitutako prozesu, eta abarri buruzko gogoeta egin beharko litzateke.

Gogoeta hori hortik aurrera burutuko den hurrengo lanaren hobekuntzarako abiapuntua eta plangintza antolatzeko beharrezko baliabideak barneratzeko bidea izan daiteke. Azken finean, proposamen honekin zera bilatzen da: arazoak ebazteko gaitasunak garatzea, lan proiektuak burutuz.

Proiektuen metodoa: Metodologiaren oinarria.

Arlo honen curriculum planteamenduaren abiapuntu nagusietako bat hau da: gizakiak teknologiaren bitartez arazoak gainditzeko erabili dituen metodoak eta baliabideak erreferentziatzat hartzea. Era horretara, prestakuntzarako eta goian aipaturiko gaitasunak lortzeko ardatz nagusia honetan biltzen da: arazo baten identifikazioan eta analisian, eta arazoa gaindituko duen objektuaren elaborazio eta ebaluazio bidean lantzen diren trebetasunetan eta ezagutzan.