Teknologia arlo kurrikularra

Teknologia arloko curriculuma diseinatu eta garatzeko orduan ikuspegi eta estrategia desberdin zenbait hartu izan dira abiapuntu eta antolakuntza eredu bezala. Gure proiektuan jaso nahi dugun ikuspegia, hezitzaile-kulturala izendatuko genukeena da.
 
Teknologia arloaren orientabide honek ezagutza zientifikoak eta teknikoak nahiz humanistikoak integratzen ditu eta ikuspegi hezitzaile eta kultural batez lantzen ditu etapako helburuen zerbitzuan. Teknologia, honenbestez, kulturaren oinarrizko alor bezala hartzen da eta ikasleari honelako bilakaeran lagundu beharko lioke: Arazo praktiko edo hurbilei erantzuteko gaitasuna garatu eta beren autonomia eta kritika ahalmena areagotu teknifikaturik dagoen ingurunearekiko etengabeko harremanean.
 
Problema praktikoa ebazteko jarraitzen dugun bide horri proiektuen metodoa deitzen diogu. Gainera, unitate didaktikoen egitura garatzerakoan eskema berari jarraitu diogu, ondorengo ataletan ikusi ahal izango den bezala.